• 11
  • 12
METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Asıl Adı Metropolitan Readiness Test dir testi Türkçe’ye uyarlayan Ayla OKTAY dır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi  G.H.HİLDRETH, N.L.GRİFFİTS, M.Mc.GAUVRAN (New York:Word Book Company,1949) tarafından geliştirilmiştir.

Ölçtüğü Nitelik:

İlkokula hazırlık,

Dildeki başarı ve becerileri,

Kas koordinasyonunu,

Hareket kabiliyetlerini,

Yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi,

Sayı ve eşleştirme bilgisi

Grup etkinliklerine katılımı

tüm bu okul olgunluğu ölçütlerini göstermektedir.

Ölçek Tipi: Performans testi. Bireysel ve grup halinde uygulanabilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların öncelikli olarak okula hazır olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir.

Kapsam ve İçerik: Toplam altı alt test ve 100 maddeden oluşur.

Uygulama Süresi: Ortalama 24 dakikadır.

Materyalleri: Soru ve kayıt formları. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge dahilinde çocuğun işaretleyeceği ya da kopya edeceği resimlerden oluşmaktadır.

Puanlanması: Her doğru 1 puan alır.

Puanların Yorumlanması: İlk 4 alt testten alınan toplam puan, okuma olgunluğunu; 5. alt testten alınan toplam puan ise sayı olgunluğunu, tüm alt testlerden alınan toplam puan da genel olgunluk düzeyini gösterir. Yüksek puanlar, olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Alt Testleri:

Test 1.Kelime Anlama (19 Madde)

Test 2.Cümleler (14 Madde)

Test 3.Genel Bilgi (14 Madde)

Test 4.Eşleştirme (19 Madde)

Test 5.Sayılar (24 Madde)

Test 6.Kopya Etme (10 Madde)

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ YÖNERGESİ

Örneklere göz atarsak

Test 1.Kelime Anlama: Buradaki resimlerin ilk sırasına bak, ben söyledikçe her bir resme bak (Aynı sıradaki bütün resimlerin ismini söyleyin.

Şimdi ‘’Bebeği’’ bul ve işaretle.(Şekil-a) Tahtada veya örnek üzerinde bunu nasıl yapacağını gösterin.

Genel Toplam (Test 1-Test 6)

Okuma Olgunluğu

Sayı Olgunluğu

Toplam Olgunluk

Test 1-4 Okuma

Test- 5 Sayı

Test 1-6 Genel

Olgunluk Seviyesi

Hazırlığı

Hazırlığı

Hazırlık

Üstün

61-66

21-24

90-100

Ortanın Üstü

56-60

16-20

80-89

Orta

47-55

10-15

65-79

Ortanın Altı

33-46

5-9

40-64

Zayıf

Tehlikede

0-32

0-4

0-39