Metropolitan Testi Nedir

Metropolitan Testi Nedir

Metropolitan okul olgunluğu testi, 5-6 yaş arası çocuklarda uygulanır.  Çocukların okul öncesi eğitim (kreş eğitimi) tamamlayıp okula hazır olup olmadıklarını, okul kurallarına ve verilen yönergeleri yerine getirip getirmeyeceklerini anlamak için uygulanan testtir.

Okul olgunluğu testi G.H. Hildreth, N.L. Griffits, ve M.Mc. Gauvran tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ ye Ayla Oktay tarafından çevrilmiştir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi zaman kısıtlamalı 100 maddeden oluşan bir testtir. Alt başlıklarında süre kısıtlaması farklıdır. 6 alt başlıkdan oluşur bunlar;

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Alt Testlerin Açıklaması :

Cümleler :  Kelime anlama alt başlığı ile aynı olmasına rağmen burada kelime yerine cümlelerin kavranması istenir.

Genel Bilgi : Çocuğun kelime bilgisini ölçen alt başlıktır. Uygulayıcı tarif ettiği resmi seçmesi istenir.

Eşleştirme : Görsel algıyı ölçen alt başlıktır. Hayvan, sayı, harf vb oluşan bir resmin aynısının eşleştirlmesidir.

Kelime Anlama : Çocuğun anlatıalnı anlamsı ile ilgili alt başlıktır. Uygulayıcının anlatımı sonucu 4 resimden uygun olanı seçmesi istenir.

Sayılar : Verilen sayıların aynısı yazması beklenir. Sayı bilgisinin ölçümü için kullanılır. sayıları dilimlere ayırmak, sayı saymak, yazılı sayıların tanımlanması, sembollerin bilimesi sayı bilgisini tanımlamayı gösterir.

Kopyalama : Verilen şekillerin yanına aynısı çizmesi beklenir. Çocuğun görsel algı ve hareket kontrolünü ölçer. Fiziki ve zihinsel olgunluğunu heşhis etmek için kullanılır.

Metropolitan testi 24 dk süren bir testtir ve bireysel olarak uygulanır.

Ölçtüğü Nitelik:

İlkokula hazırlık,

Dildeki başarı ve becerileri,

Kas koordinasyonunu,

Hareket kabiliyetlerini,

Yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi

Sayı ve eşleştirme bilgisi

Grup etkinliklerine katılımı

tüm bu okul olgunluğu ölçütlerini göstermektedir.

Yanıtla

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayın